Beslutningsreferat. Generalforsamling i foreningen 5 Skoler, 22 oktober 2020

Deltagere:

Fra bestyrelsen var Lars Bo Kirk og Claus Henrik Rasmussen til stede.

Fra foreningens daglige arbejder var skoleleder Maren Elise Skjerlie Gilling, sekretariatschef Zarah Kirketerp-Møller. Blandt vores gode medlemmer var der to, der deltog.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkommende forslag
 1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen udvides til at bestå af op til 6 medlemmer
 2. Forhøjelse af kontingent og orientering om nyt medlemssystem
 1. Valg af bestyrelse og suppleant
 2. Evt. valg af revisor
 3. Eventuelt
 1. Valg af dirigent og referent

Christian Arnth Jørgensen vælges som dirigent.

Zarah Kirketerp-Møller vælges som referent.

Generalforsamlingen erklæres for lovligt indkaldt.

 1. Bestyrelsens beretning

Lars Bo Kirk fremlægger beretning.

Beretningen godkendes.

 1. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Lars Bo fremlægger regnskab.

Regnskab godkendes.

 1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Zarah Kirketerp-Møller fremlægger budget.

Budget 2020 godkendes.

 1. Behandling af indkommende forslag
 1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen udvides til at bestå af op til 6 medlemmer

Forslag godkendes.

 1. Forhøjelse af kontingent og orientering om nyt medlemssystem

Bestyrelsen foreslår, at årligt kontingent forhøjes fra 100kr til 200 kr.

150 kr. for studerende på grund af krav ifm. ansøgning om permanent indsamlingslicens.

Forslaget godkendes.

Derudover orienteres der om overgang til nyt medlemssystem.

 1. Valg af bestyrelse og suppleant

Zarah Kirketerp-Møller og Maren Elise Skjerlie Gilling stiller op og vælges ind som nye bestyrelsesmedlemmer.

Christian Arnth Jørgensen vælges som suppleant.

 1. Eventuelt af revisor

Grant Thornton fortsætter som revisor.

PwC er ny bogholder.

 

 1. Eventuelt:

Lars Bo Kirk orienterer, at Lars Ole Schmidt, der er medstifter af 5 Skoler, har valgt at trække sig fra 5 Skoler og herunder sit virke i bestyrelsen. Lars Ole takkes for sin indsats.

Dirigenten takker for god ro og orden.