Vi bygger skoler. Vil du være med?

Om projektetDonér nu

Vi bygger skoler. Vil du være med?

Om projektetDonér nu

5 Skoler har i 2019 etableret fem skoler for syriske børn på flugt fra krig. 400 syriske børn modtager nu undervisning.

Vi arbejder aktivt for at understøtte FNs Verdensmål!

Sådan ser det ud når vi bygger en skole!

Skole #1

Skole #1 åbnede i marts 2019, og går under navnet “River Camp”. I denne skole går der omkring 50 elever og deres lærer hedder Hussain. Det har fra skolens opstart været fantastisk at se, den udvikling eleverne har haft, men også de effekter skolen har haft på resten af lejren. De erfaringer, der blev gjort i etableringen af skolen, har været vigtige i forhold til udvikling af de fire næste skoler.

Skole #2

Skole #2 åbnede i juni 2019, og vi kalder den for “Tuz Camp”. I denne lejr bor der mange børn og levevilkårene er særlig hårde. Der er i denne lejr brug for at lave et større tilbud til børnene, herunder børnehave. Deres lærerrinde hedder Hama og hun har undervisningserfaring fra Syrien. Vi har et særligt fokus på denne skole for at bedre elevernes levevilkår, trivsel og fremtidsmuligheder.

Skole #3

Skole #3 åbnede i oktober, og vi kalder den for “Kar Camp”. Lejren er geografisk lille, men meget tæt befolket. Denne skole har to store hold, inddelt efter aldergruppe. Der var næsten ingen børn, der kunne læse eller skrive da skolen åbnede, og det er fantastisk at se, hvordan børnene udvikler sig og hele tiden tilegner sig nye færdigheder. Om aftenen tilbyder vores lærer Saeed undervisning til de voksne i lejren.

Skole #4

Skole #4 åbnede i december og ligger i samme lejr som skole #3. Dette er en ren indskolingsklasse, så eleverne er i alderen 5-7 år. Vores lærer Aisha har tidligere undervisningserfaring fra Syrien. Hun er et stort forbillede for vores elever, men samtidig de øvrige kvinder i lejren. Aisha tilbyder undervisning til lejrens kvinder om aftenen.

Skole #5

Skole #5 åbnede også i december 2019, og den går under navnet “Old River Camp”. Skolens lærer hedder Ahmed, og  han er en erfaren underviser og didaktiker. Vores elever har, til trods for den meget korte periode de har gået i skolen, gennemgået en meget stor udvikling. Langt de fleste i klassen er ved at knække læsekoden og de tilegner sig hele tiden ny viden. Ahmed har også stort fokus på musik og historiefortælling.