Årsrapport 2020
VI BYGGER SKOLER TIL BØRN PÅ FLUGT

Børn, der er strandet på ubestemt tid i nærområdet. Børn, der lever under barske og uværdige forhold. Børn, der lever en tilværelse uden indhold, uden smil eller leg. Børn uden barndom. Fælles for dem alle er, at de drømmer om at komme i skole.

5 Skolers vision er at give børn på flugt livskvalitet, værdighed og glæde. Det gør vi ved at bygge skoler til børn, der ikke har én. Børn, der går i skole, mestrer livet bedre, når de bliver voksne. Skolegang giver børnene livsnødvendige kompetencer, stabilitet, livslyst og værdighed. De bliver en del af et fællesskab med andre børn, der tager udgangspunkt i leg og læring. Skolen er børnenes frirum og et sted, hvor de kan føle sig trygge, set og anerkendt. Skolen giver børnene et formål i livet og en tro på en bedre fremtid. De får lov at være børn for en stund.

Projektet er forankret med en lokal NGO, og skolens lærere bor i lejrene.

Alle donationer vi bliver betroet går 100% ubeskåret til vores skoler.

Det er muligt, fordi vi har partnere i Danmark, der dækker vores løn og administration. Du kan hjælpe os med at sikre og styrke vores elever, være en del af holdet og sikre skolegang for endnu flere børn. For alle børn har ret til at gå i skole.

EN SKOLE I ET ÅR

Det koster 75.000 DKK at drive en skole i et år. Antallet af elever afhænger af størrelsen på lejren, og varierer fra 30-100 i en skole.

Nogle steder er vores skoler lavet i mursten med aircondition og køleskab, andre steder er det presenninger og bøjede metalstænger på en støvet mark. Vi gør, hvad der er muligt. Rammerne er ikke så vigtige, for det er hvad der foregår inde i skolen, der skaber magi.

Udover at skolerne har en enorm effekt på børnenes trivsel, udvikling og selvforståelse, så har skolen en stor betydning for sammenholdet og fællesskabet i lejren. Skolen bliver et fælles knudepunkt i lejren, hvor de samles. Med skolerne og børnenes skolegang kommer der fornyet håb, glæde og fremtidsudsigter.

Lærerløn
Management, tilsyn og kvalificering
Vedligeholdelse af telt
Skolematerialer
Opvarmning

PR. ÅR: 75.000  DKK

SUPERLÆRER

Vi har en drøm om at ansætte en superlærer eller overlærer.

Rollen er tværgående, og går ud på at opkvalificere undervisningen i alle skolerne. Superlæreren skal samarbejde med alle lærerne, sikre kvaliteten, komme med alternative, kreative og mere moderne undervisningsformer, sparre med lærerne, afholde kurser og briefe os om, hvad der går godt og hvor der skal sættes ind. Vi vil gerne finde en lærer, som har den nødvendige uddannelse og erfaring, og som taler arabisk, tyrkisk og engelsk.

Løn
Transport

PR. ÅR: 60.000 DKK

ET VARMT MÅLTID MAD OM DAGEN

Børnene i de uregistrerede flygtningelejre får en meget ensidig og dårlig kost. I løbet af skoledagen får de typisk ikke noget at spise, hvilket gør, at deres koncentration falder i løbet af dagen. Nogle elever får heller ikke mad, inden de går i skole.

Vi har udarbejdet et program, der giver eleverne et varmt måltid mad om dagen, samt sikrer to kvinder fra lejrene et arbejde. Programmet kan skaleres til at dække alle skolerne. Formålet er at styrke elevernes sundhed gennem et godt og nærende måltid.

Måltidet skal også danne rammen for en social sammenkomst, hvor man samles i et fællesskab og spiser sammen. Dette er med til at styrke båndene eleverne imellem, hvilket øger elevernes trivsel og tryghed i skolen og i deres hverdag.

Budgettet er baseret på et dagligt måltid mad til én skole i 12 måneder .

Indkøb
Løn til maddamer
Kørsel

PR. ÅR: 60.000 DKK

SKOLEBUS

Der er områder, hvor skolen ligger for langt til børnene kan gå selv om morgenen, eller hvor der er for trafikeret. Udover at sikkerheden ikke er god nok, så betyder det, at der er flere børn, der ikke kommer i skole.

Derfor vil vi gerne købe en skolebus.

Bussen kommer også til at gøre det muligt for os at tage elever fra alle vores skoler på udflugter, noget vi har drømt om i lang tid.

Skolebus

TOTAL: 100.000 DKK

ETABLERING AF BOLDBANE

Inde i byen har vi to skoler i et slumkvarter. Her vil vi rigtig gerne etablere en stor og indhegnet boldbane til alle børn, der bor i området.

Boldbanen bliver både til stor gavn for vores elever og for vores ”host-community”, som er vigtig at bevare en god relation til.

Vi er i dialog med kommunen om en plads, som vi har udset os.

Etablering af boldbane

TOTAL: 150.000 DKK

AKUTPULJE GØR OS I STAND TIL AT HANDLE HURTIGT

Forholdene i en flygtningelejr er uforudsigelige. Vejrforholdene er hårde, sundhedstilstanden er dårlig, og der kommer løbende nye familier og slår sig ned. Tid er ofte en afgørende faktor, da mange behov er akutte. Funding er i sig selv en tidskrævende proces.

Derfor vil en pulje, hvorfra vi kan trække midler til akutte behov, være værdifuld. Behovene skal falde ind under foreningens formål og være tilknyttet skolerne. Det kan være et nyt telt, hvis det gamle er faldet sammen i en storm. Ny brændeovn til opvarmning af en skole, hvis den gamle er gået i stykker midt om vinteren, eller hygiejnepakker i tilfælde af pandemier.

MÅL: 500.000 DKK