Borgerkrigen i Syrien er en kompliceret konflikt mellem de syriske regeringsstyrker og en række forskellige grupperinger hvis mål er alt fra et frit demokratisk land til et islamisk kalifat. Du kan læse mere om konflikten på DR, Red Barnet, eller Wikipedia (engelsk). 5 Skolers værdier er frihed, demokrati, og ligestilling, men vi er frem for alt på børnenes side, uanset deres religion, kultur, eller tilhørsforhold til bestemte grupperinger.